Đặc biệt là khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1), gần như không còn chỗ chen chân.

Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 1.
Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 2.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã chật cứng người

Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 3.

Tiểu cảnh tại đường hoa

Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 4.

Khu phun nước thu hút nhiều trẻ em

Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 5.

Nhiều người đi đường hoa Nguyễn Huệ để sẵn dịp xem bắn pháo hoa

Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 6.
Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 7.
Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 8.

Khu vực nhà thờ Đức Bà sáng đèn chào đón năm mới

Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 9.
Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 10.

Nhiều người tranh thủ chụp hình tại đường hoa trong lúc chờ xem pháo hoa

Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 11.
Trung tâm TP HCM nghẹt người chờ đón giao thừa - Ảnh 12.
Quang Liêm