Trước tình hình đó, từ tháng 8-2010 UBND TP HCM cho phép UBND Q 6 tạm ứng ngân sách để sửa chữa và thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm định toàn bộ công trình trường Tiểu học Phú Định và xác định trách nhiệm, xử phạt và xử lý bồi thường đối với các đơn vị liên quan.

Sau khi kiểm định, UBND Q.6 đã xác định trách nhiệm cụ thể với công trình và đưa ra phương án khắc phục sự với kinh phí dự kiến gần 6,5 tỉ đồng. Các bên liên quan sẽ phải đóng góp để khắc phục với tỉ lệ cụ thể: chủ đầu tư: 5%, tư vấn thiết kế: 25%, nhà thầu thi công: 45%, tư vấn giám sát: 25%.

Thực tế, từ giữa năm 2014 Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.6 dự tính sẽ khởi công sửa chữa Trường tiểu học Phú Định để có thể đưa vào sử dụng cuối năm 2015 nhưng cho đến nay, kéo dài hơn hai năm, ngôi trường trị giá gần 20 tỉ đồng này vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, ngày càng xuống cấp rất nghiêm trọng.

Đây là công trình điển hình của việc rút ruột công trình. Người ta đã bỏ mặc công trình này hơn 7 năm qua, trong khi có rất nhiều nơi thiếu cơ sở vật chất để phục vụ việc học tập, giảng dạy.


Mỹ Uyên - Hải Lê