Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 14-7.

Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

3 tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (từ trái qua): Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Trung tướng Vũ Hải Sản, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến

Cụ thể, tại Quyết định 1021/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện có Bộ trưởng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; cùng các Thứ trưởng: Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Phan Văn Giang; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam; Trung tướng Vũ Hải Sản; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến.

B.T.V