Bà Đặng Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình đi đầu trong công tác dân vận, đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệu quả nhiều phong trào.

Tuyên dương 54 tập thể, 61 gương điển hình dân vận khéo - Ảnh 1.

Đại diện Ban Công đoàn Báo Người Lao Động (trái) và Cung Văn hóa Lao động TP HCM được trao tặng giấy khen dân vận khéo năm 2017

Đánh giá về công tác dân vận, bà Đặng Thị Tuyết Mai nhấn mạnh quy chế dân chủ cơ sở được hầu hết các đơn vị xây dựng cụ thể hóa, bổ sung bằng các quy chế con, thực hiện công khai minh bạch với nhiều hình thức thông tin rộng rãi. Đặc biệt công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước từng bước tạo bầu không khí dân chủ hơn trong quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, giữa cán bộ, công chức với nhân dân khi giải quyết công việc.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng