Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV TP Hà Nội.

Theo đó, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV TP Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ QH phê chuẩn chức danh mới của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn ĐBQH TP

Trước đó, theo Quyết định số 1818-QĐNS/TƯ ngày 7-2-2020 của Bộ Chính trị khóa XII, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ; được điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 10-2-2020, Ủy ban Thường vụ QH có nghị quyết về việc ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu QH khóa XIV (Đoàn Hà Tĩnh), chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh về Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội.

Ngày 18-2, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức họp Đoàn để bầu kiện toàn chức danh trưởng đoàn. Sau khi biểu quyết chốt danh sách bầu cử, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH TP.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vương Đình Huệ, sinh ngày 15-3-1957, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; là Giáo sư-Tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu QH các khóa XIII, XIV.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ.

B.H.Thanh