Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa qua đã thảo luận, xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Tỉnh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Cục Quản lý thị trường (nhiệm kỳ 2018 - 2020).

Theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Nai, với vai trò quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, ông Võ Văn Tỉnh thiếu trách nhiệm, không kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xem xét, xử lý cán bộ công chức thuộc quyền vi phạm theo quy định của ngành. 

Đồng thời, ông Tỉnh còn ký xác nhận đánh giá, phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để thực hiện quy trình bổ nhiệm và trình Tổng cục Quản lý thị trường bổ nhiệm đối với công chức vi phạm đang trong thời gian xem xét, kiểm điểm trách nhiệm là vi phạm quy định Luật Cán bộ, công chức.

Căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tỉnh bằng hình thức khiển trách.

Uyên Châu