Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP HCM trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động.

Cụ thể, về thanh tra trách nhiệm của giám đốc sở trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: Các đoàn thanh tra cơ bản bảo đảm chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra đến giai đoạn kết thúc thanh tra; việc ký, ban hành và công khai kết luận thanh tra bảo đảm thời hạn theo quy định. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, như: Quyết định thanh tra thực hiện chưa đúng mẫu, kế hoạch tiến hành thanh tra thực hiện chưa đúng; trong quá trình thực hiện, nhật ký đoàn thanh tra không đảm bảo về nội dung, trình tự, ghi không liên tục từ khi công bố quyết định thanh tra, nội dung nhật ký đoàn thanh tra ghi không đầy đủ, trưởng đoàn thanh tra không ký xác nhận nội dung đã ghi, là không đúng theo quy định.

Trong giai đoạn tiếp thu giải trình của đối tượng thanh tra, trưởng đoàn thanh tra gửi dự thảo báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra cho đối tượng thanh tra giải trình nhưng không kèm dự thảo kết luận thanh tra, là không đúng theo quy định.

Vì sao thanh tra trách nhiệm giám đốc Sở NN-PTNT TP HCM? - Ảnh 1.

Kết luận thanh tra

Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tại sở không bằng văn bản (hoặc làm việc trực tiếp với đối tượng đôn đốc) mà được thực hiện rà soát trong các cuộc họp giao ban định kỳ, là chưa đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

Chưa thực hiện phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên theo quy định, không thông báo kết quả xử lý đơn tố cáo cho người tố cáo theo quy định.

Để xảy ra những thiếu sót này, trách nhiệm thuộc về giám đốc, lãnh đạo được phân công phụ trách, chánh thanh tra sở và trưởng đoàn thanh tra thời kỳ có liên quan.

Về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công: Sở và các đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng nhà, đất công theo quy định và phương án đã được UBND TP phê duyệt nhưng còn các hạn chế, thiếu sót. Trong đó, đối với cơ sở nhà, đất thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp, việc sử dụng không hiệu quả, còn để trống, có dấu hiệu lãng phí.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo giao giám đốc Sở NN-PTNT chỉ đạo thực hiện kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân của sở và các đơn vị trực thuộc liên quan các hạn chế, thiếu sót nêu tại kết luận thanh tra, tùy theo mức độ sai phạm và kết quả kiểm điểm có biện pháp xử lý phù hợp với quy định. 

Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể để thực hiện có hiệu quả nội dung kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Bảo Nghi