Video do phóng viên Báo Người Lao Động đeo bám nhiều ngày để ghi nhận "xe vua" tung hoành.

Nguyễn Tuấn - Xuân Huy - Nguyên Lâm