Bao gồm lãnh đạo nền kinh tế Myanmar; lãnh đạo nền kinh tế Hồng Kong và Peru đi cùng chuyến bay đến Đà Nẵng sáng 9-11.

Lãnh đạo nền kinh tế Mexico, New Zeland, Nhật Bản, Malaysia cũng đã đến Đà Nẵng bằng chuyên cơ.

Sáng 10-11, lãnh đạo nền kinh tế Nga, Canada đã đến Đà Nẵng. Lãnh đạo nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ có mặt ở Đà Nẵng hôm nay.

Dưới đây là video đòan lãnh đạo các nền kinh tế thế giới lần lượt đến Đà Nẵng. Video của Reuters và VTC. 

Vĩnh Hy-Thanh Long