Video lời kể nhân chứng vụ TNGT nghiêm trọng ở Long An

Minh Sơn - Sỹ Đông - Tấn Nguyên