Video ghi nhận tại các tuyến đường ngập sâu ở TP HCM

Tấn Nguyên tổng hợp