Ngày 11-1, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho ông Phan Chí Hiếu.

Chúc mừng ông Phan Chí Hiếu được giao trọng trách giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh đây là một vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm nặng nề.

Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Chí Hiếu. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Chính phủ tin tưởng với việc là cán bộ được đào tạo bài bản, hiểu biết sâu rộng về pháp luật, có bề dày kinh nghiệm công tác, có năng lực trong tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục và đào tạo, xây dựng và tư vấn chính sách, ông Phan Chí Hiếu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách tạo nên thế và lực mới của đất nước. Nghiên cứu cơ bản gắn liền với nghiên cứu ứng dụng, lý luận phải gắn với thực tiễn.

Bên cạnh đó, tiếp tục luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đồng thời, tham gia tổng kết thực tiễn và xây dựng cơ sở khoa học cho giai đoạn đổi mới tiếp theo; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ông Phan Chí Hiếu trên cương vị mới cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu, tập trung nguồn lực bồi dưỡng các chuyên gia hàng đầu, những trụ cột cho khoa học xã hội nước nhà. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phải đi vào thực chất, chú trọng đến cả tri thức khoa học, kỹ năng làm việc cũng như phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm. Đặc biệt, cần duy trì và phát huy môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, trí tuệ của Viện để nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Phan Chí Hiếu nhấn mạnh bản thân sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới. Đồng thời, kế thừa những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo Viện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; khắc phục hạn chế, yếu kém; tận dụng mọi nguồn lực, chung sức, đồng lòng xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực sự vững mạnh.

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê ở tỉnh Ninh Bình. Trước khi bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ông Phan Chí Hiếu từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Minh Phong