Trong văn bản gửi Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho ý kiến về đề xuất này, Tổng cục Hải quan cho rằng việc xây dựng cầu nhằm tạo thuận lợi giao thương 2 nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Lào Cai và kinh tế vùng.

Thỏa thuận về việc xây cầu vượt sông Hồng nối Lào Cai với Vân Nam đã được lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai và Vân Nam thống nhất tại hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh thành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai và Vân Nam tổ chức vào ngày 22-11-2017. 

Tin: T.Hà; ảnh: Vnexpress