Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban, cho biết đây là công việc mới, việc khó, nên thường xuyên tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm là cần thiết nhưng tinh thần là quyết tâm làm cho được CPĐT. Trước đó, ngày 7-3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, trong đó đã giao 83 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan. Đến nay, cơ bản các bộ, ngành, cơ quan đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 17, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong xây dựng CPĐT.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) là 2 hạt nhân quan trọng trong xây dựng CPĐT. Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào các tồn tại, hạn chế như số lượng dịch vụ công trực tuyến có tăng nhưng tỉ lệ thực hiện còn thấp, hiệu quả chưa cao. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến còn khá thấp, địa phương đạt tỉ lệ 15% còn các bộ, ngành đạt gần 29%. Mục tiêu đến hết năm 2019 có khoảng 30% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (theo tinh thần Nghị quyết 02) sẽ khó đạt nếu không thúc đẩy quyết liệt. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia làm nền tảng phát triển CPĐT còn chậm, đặc biệt là cơ sở dữ liệu dân cư.

Cũng theo Thủ tướng, vừa qua, tình trạng xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử phát triển theo kiểu "trăm hoa đua nở", thiếu sự lãnh đạo tập trung nên các bộ, ngành, địa phương dùng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu khác nhau, dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, không đồng bộ. An ninh, an toàn mạng còn nhiều vấn đề cần lo. "Tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phương châm xây dựng CPĐT, Thủ tướng yêu cầu phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu. Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như CPĐT thất bại, đầu tư là lãng phí. "Những gì đã phát triển, đang chạy tốt thì phải liên thông lại. Cái gì chưa làm thì làm theo cách mới, tức là xây dựng các nền tảng dùng chung cho các tỉnh, các bộ, ngành, tránh lãng phí, triển khai đồng bộ và nhanh theo hướng Chính phủ đầu tư hoặc thuê dịch vụ của nền tảng này" - Thủ tướng nói.

Sớm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia

Thủ tướng giao Bộ TT-TT chủ trì đề xuất các nền tảng dùng chung của CPĐT và phương án đầu tư hay thuê dịch vụ, trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ TT-TT chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản trị dữ liệu. Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng, sớm đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến trong tháng 11-2019. Cơ quan, địa phương nào, cá nhân nào không làm, bàn lùi, làm chậm phải được báo cáo lên Thủ tướng để kiểm điểm, nhắc nhở, đôn đốc và xử lý thì công cuộc này mới thành công.

Thế Dũng