Sáng 4-12, tại TP Hà Nội, Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác Công an năm 2020; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng Ðảng trong Công an nhân dân (CAND).

Xây dựng lực lượng công an tinh, mạnh - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị vào ngày 4-12Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong năm 2019, vai trò của lực lượng CAND là rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Ðảng, nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, nổi bật thể hiện trên 10 kết quả lớn. Trong đó, đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Ðảng, nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định lực lượng CAND thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả các mặt công tác Công an, chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã nắm bắt vấn đề kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn, chỉ đạo nhanh hơn, kịp thời hơn... Thời gian tới, Ðảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, bám sát chủ trương "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, có chính sách phù hợp, kịp thời thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa.

Về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ðảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Ðảng trong CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2020 là năm tổ chức Ðại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ðảng ủy Công an Trung ương phải chuẩn bị, lựa chọn thật tốt nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII và Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an không những phải tổ chức thành công Ðại hội Đảng bộ các cấp trong CAND, mà phải phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong bảo đảm an ninh, an toàn và đóng vai trò tích cực vào thành công của Ðại hội Đảng bộ các cấp và Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Phạm Dương