Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có các văn bản về việc thực hiện quy hoạch báo chí.

Theo đó, Bộ TT-TT đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản báo để tiến hành sắp xếp, thực hiện quy hoạch báo chí.

Trước đó, theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại quyết định đã được Thủ tướng phê duyệt, 24 tổ chức hội Trung ương với 38 cơ quan báo, tạp chí phải sắp xếp theo.

Ngày 4-6-2019, Bộ TT-TT đã ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí, trong đó quy định rõ thời gian các cơ quan chủ quản có phương án sắp xếp, thời gian nộp hồ sơ, thủ tục.

Ngày 16-7-2019, Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ quy hoạch báo chí.

Bộ TT-TT cũng đã có văn bản đề nghị các tổ chức hội thực hiện đúng phương án sắp xếp theo quy hoạch báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 15-1-2020. Đến ngày 15-1, còn 2/24 tổ chức hội chưa có hồ sơ, thủ tục. Đó là Báo Nhân đạo và Đời sống và Báo Thời báo Kinh tế Việt Nam

Bộ TT-TT nêu rõ đến 16 giờ ngày 17-1, nếu các tổ chức Hội và các cơ quan báo chí trực thuộc nêu trên không thực hiện ý kiến của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Bộ TT-TT sẽ dừng hoạt động tên miền của các báo; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

B.T.V