Tục ngữ, ca dao... cải biên

Tin mới

28/01/2011 08:29

(NLĐO)- Có công mài gối... có ngày lên quan. - Gần mực thì đen gần đèn thì... cháy.

- Nhất thế, nhì thân, tam thần, tứ ghế.
 
- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ... chạy 
 
- Cái giường mà biết nói năng,
   thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
 
- Đi với Phật mặc áo lam, đi với quan tham mặc áo sọc.
 
- Con mèo mà trèo cây cau,
   hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
  Chú chuột đi chợ đằng xa,
  em là cô chuột ,vào nhà đi anh.
 
(Bạn còn tục ngữ, ca dao...cải biên, xin mời tham gia)
T. Minh- ST
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI