Được biết, sản phẩm này được lấy của cơ sở Thủy Hùng ở phố Vọng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ 1 năm nay nhưng lại dán nhãn hiệu Thanh Trì. Trung bình siêu thị bán được từ 10 - 15 kg bánh cuốn/ngày với giá 28.000 đồng/kg.

A.Thư