Trong năm 2007, lượng thuốc lá nhập lậu tiêu thụ trên thị trường VN khoảng 600 triệu bao, trong đó chiếm hơn 90% là hai nhãn hiệu Jet và Hero và chiếm 43% thị phần tại thị trường phía Nam. Theo Hiệp hội Thuốc lá VN, việc điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá từ 55% lên 65% từ ngày 1-1-2008, khiến các nhãn hiệu thuốc lá hợp pháp trong nước phải tăng giá bán từ 500-2.000 đồng/bao, tạo cơ hội cho thuốc lá lậu tràn vào VN.
G.Hy