Trong đó, đơn vị đại diện Sacombank thực hiện các giao dịch này là Chi nhánh Lạng Sơn và Chi nhánh Quảng Ninh, đơn vị đại diện BOC là Chi nhánh Bằng Tường và Chi nhánh Đông Hưng.

Sacombank và BOC sẽ áp dụng phương thức thanh toán mậu dịch biên giới trực tuyến để xử lý nhanh các thanh toán cũng như kết toán mậu dịch biên giới giữa 2 bên. Với việc cung cấp dịch vụ thanh toán mậu dịch phục vụ hoạt động buôn bán qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ năm 2009, Sacombank đã góp phần cùng nhà nước hạn chế các hiện tượng tiêu cực, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động buôn bán qua biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong quản lý xuất nhập khẩu...

T.Minh