Theo đó, mức thuế chống bán phá giá đã giảm nhưng vẫn bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Thuế suất áp dụng cho sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh của Tập đoàn Hùng Vương và 23 công ty bị đơn tự nguyện khác giảm từ 1,2 USD/kg (kết quả cuối cùng POR9) còn 0,58 USD/kg (kết quả sơ bộ POR10). Riêng Công ty Vĩnh Hoàn tiếp tục có mức thuế chống bán phá giá bằng 0.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tuy mức thuế trên có giảm nhưng vẫn còn rất cao, chưa hợp lý đối với các doanh nghiêp xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Quyết định sơ bộ lần rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 10 này, DOC tiếp tục sử dụng Indonesia làm quốc gia thay thế trong quá trình tính toán biên độ phá giá. Việc chọn Indonesia là không hợp lý vì nước này có tổng thu nhập cao gấp 2 lần Việt Nam và GDP cao gấp 4 lần Việt Nam. Trong đợt rà soát lần này, DOC quyết định tăng mức thuế suất toàn quốc từ 2,11 USD/kg lên 2,39 USD/kg.

Quyết định sơ bộ về đợt rà soát hành chính lần thứ 10 chưa có hiệu lực thi hành cho tới khi quyết định cuối cùng được ban hành. Như vậy, các bên sẽ có 120 ngày để xem xét quyết định sơ bộ và đây sẽ là thời điểm quan trọng để Việt Nam tập trung vận động, đưa ra những số liệu, lập luận thuyết phục nhằm yêu cầu DOC đưa ra mức thuế công bằng và hợp lý đối với sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam.

L.Giang