Hội chợ tập trung đa dạng nhóm sản phẩm như nông nghiệp, dầu cọ, vải sợi và may mặc, bao bì và đóng gói, thức ăn chế biến, dược phẩm, du lịch, tài chính… Doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia buổi giao thương với doanh nghiệp Malaysia tại hội chợ trước ngày 22-2 được tài trợ miễn phí nơi ăn nghỉ 4 ngày  3 đêm tại Malaysia.

Xem thông tin tại www.mihas.com.my hoặc đăng ký với ông Trần Hải Nam, chuyên viên tiếp thị, ĐT: 08.38221468, email: hcmc@matrade.gov.my.

T.Tâm