Taiwan Excellence tự hào là nhà tài trợ vàng duy nhất của Giải Chạy việt dã TP HCM. Kết quả chung cuộc, giải nam của cự ly 21 km thuộc về Hoàng Nguyên Thanh (chuyên nghiệp) và Nguyễn Đăng Khoa (phong trào). Giải nữ thuộc về Lâm Thị Thúy (chuyên nghiệp) và Nguyễn Đặng Thanh Thúy (phong trào). Cự ly 10 km có giải nhất thuộc về 4 vận động viên Nguyễn Đặng Đức Bảo, Nguyễn Văn Miến, Phạm Thị Quyền Trâm và Lê Thương. Số tiền tài trợ của giải từ nhà tài trợ vàng duy nhất Taiwan Excellence sẽ được sử dụng để gây Quỹ Hỗ trợ tài năng thể thao và tài trợ kinh phí hoạt động cho Liên đoàn Điền kinh TP HCM cũng như Trung tâm TDTT quận 7 và Quỹ Người khuyết tật TP HCM.

L.Đào