Thông qua lớp học này, chị em sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể tìm một công việc cắm hoa phù hợp. Đặc biệt, Flower Box sẽ tạo cơ hội việc làm cho họ tại hệ thống cửa hàng Flower Box thông qua bài kiểm tra của nghệ nhân hướng dẫn. Đây là cơ hội để chị em hiểu được giá trị của mình đồng thời có thể gắn bó và phát triển nghề nghiệp cùng Flower Box.

H.Yến