Trường hợp không áp thuế hoặc áp thuế đối với tất cả các sản phẩm nước ngọt, không phân biệt có gaz hay không có gaz. Các tác động của sản phẩm nước ngọt có gaz đối với sức khỏe là chưa rõ ràng vì các sản phẩm nói chung đều chứa hàm lượng đường tương tự nhau. Các phụ gia thực phẩm cho phép sử dụng, bao gồm CO2, chất bảo quản, chất ngọt tổng hợp, phẩm màu... trong nước ngọt có gaz đã được tiến hành phân tích nguy cơ bởi Ủy ban chuyên gia hỗn hợp FAO/WHO về phụ gia thực phẩm (JECFA).  Theo đó, kết quả cho thấy việc sử dụng phụ gia đúng đối tượng và liều lượng theo tiêu chuẩn của Ủy ban Codex bảo đảm an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Việc nên hay không nên áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có gaz không cồn sẽ được cơ quan chức năng thẩm tra, lấy ý kiến thông qua các cuộc hội thảo với sự tham gia rộng rãi, để có cái nhìn đa chiều và xác thực nhất, bảo đảm luật mới khi được ban hành sẽ khắc phục những bất cập, hạn chế của luật hiện tại, đồng thời bảo đảm tính công bằng cho mọi doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

T.Thành