Trong quý IV/2013 ghi nhận 2.702 căn hộ chào bán, tăng 70,5% so với quý trước và 203,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cả năm 2013, TP HCM ghi nhận 6.114 căn hộ chào bán, tăng 83,5% so với cùng kỳ năm trước. Căn hộ bình dân chiếm 56,7% trong tổng số căn chào bán trong quý. Căn hộ bình dân thật sự trở nên bình dân khi giá bán sơ cấp giảm còn 630 USD/m2. Đây là lần đầu tiên giá chào bán sơ cấp của phân khúc bình dân biến động nhiều hơn so với các phân khúc khác.

Lượng căn hộ bán được trên thị trường sơ cấp tiếp tục tăng trong quý khảo sát. Ước tính, lượng giao dịch tăng 40,4% so với quý trước và 53,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 2.000 căn. Hầu hết giao dịch thành công thuộc phân khúc bình dân chiếm khoảng 49%. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho vẫn cao do lượng tiêu thụ thấp hơn nguồn cung. Hàng tồn kho khoảng 17.214 căn hộ nhưng nếu không tính nguồn cung trong quý IV/2013 thì chỉ có 13.000 căn

.H.Dung