Kaspersky vừa giới thiệu hệ điều hành Kaspersky OS có khả năng chống các cuộc tấn công mạng ngay từ bên trong nhân hệ thống. Kaspersky OS có khả năng kiểm soát được “hành vi” của các ứng dụng và các module hệ thống. Do đó, để có thể thâm nhập bất hợp pháp, hacker sẽ phải phá được chữ ký số của người dùng và điều này chỉ có thể thực hiện được bằng máy tính lượng tử. Hệ điều hành Kaspersky còn cho phép người dùng thực hiện nhiều tùy biến phù hợp với yêu cầu sử dụng của từng người.

M.Vy