Đây cũng là lần đầu tiên một biểu tượng kỹ thuật số cách điệu thể hiện cảm xúc được Oxford Dictionaries bầu chọn là “từ của năm“. Theo thống kê của Oxford, cứ 5 emoji được sử dụng trong ​các nội dung số trao đổi trên mạng thì có một emoji “Tears of Joy".

Từ của năm 2015 là biểu tượng emoji

Biểu tượng có gương mặt cười ra nước mắt trong năm nay đã tăng hơn 3 lần so với năm trước. Nếu tần suất sử dụng emoji này tại Anh vào năm ngoái chỉ tăng 4% thì năm 2015 con số này là 20% và tại Mỹ là 17% so với mức tăng 9% trong năm 2014. Oxford Dictionaries đã bầu chọn "Selfie" (tự sướng) là từ của năm 2013 và "Vape" (một từ liên quan đến thuốc lá điện tử) vào năm 2014

Emoji được mượn từ tiếng Nhật, “e” có nghĩa là hình ảnh, “moji” là ký tự. Các emoji bắt đầu được sử dụng từ cuối thập niên 90. Khác với emoticon - biểu tượng cảm xúc thể hiện bằng các ký tự đặc biệt, emoji là một hình ảnh cách điệu thể hiện cảm xúc của người dùng. Các biểu tượng này không còn là ngôn ngữ của riêng giới trẻ nữa mà đã vượt qua biên giới giữa các quốc gia.


Một số từ liên quan đến công nghệ khác có trong danh sách năm nay gồm ad blocker, dark web. Ảnh: Oxford Dictionaries

Một số từ liên quan đến công nghệ khác có trong danh sách năm nay gồm ad blocker, dark web. Ảnh: Oxford Dictionaries

M.Quang