Việc đăng ký của các website TMĐT mới được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Trong đó Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP có quy định cụ thể các chế tài đối với các hành vi vi phạm về thương mại điện tử (TMĐT). Đặc biệt là xử lý hành vi bán hàng đa cấp như website MB24 đã từng thực hiện và gây thiệt hại to lớn cho người dùng.

Theo đó sẽ phạt tiền từ 40 -50 triệu đồng với hành vi lừa đảo khách hàng trên website TMĐT; lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh TMĐT để huy động vốn trái phép; lợi dụng TMĐT để kinh doanh hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh khác. Đây là những hành vi mà website MB24 đã từng thực hiện.
 
Ngoài ra với hành vi này website cung cấp dịch vụ TMĐT vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 6 – 12 tháng, bị tịch thu tang vật và phương tiện, thu hồi tên miền “.vn” được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, buộc chủ website phải khắc phục hậu quả và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm về TMĐT.
 
Mức phạt sẽ từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định; nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ TMĐT mà không đăng ký lại; cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký; hoặc gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website; giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMĐT.

Mức phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với hành vi thiết lập website TMĐT mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ TMĐT đã đăng ký.
 
Các website TMĐT nếu giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động TMĐT; không triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho giao dịch thanh toán của khách hàng sẽ bị phạt tiền lên đến 30 triệu.
 
Mức phạt đến 40 triệu đồng đối với  hành vi giả mạo, hoặc sao chép giao diện website TMĐT của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc gây nhầm lẫn cũng như đánh cắp, sử dụng, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức khác...
 
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2014.
Chánh Trung