- Ông Nguyễn Duy Lãm, Phó Giám đốc DNTN Cổ phần Phú Sĩ, trả lời: Hết hạn HĐLĐ năm 2005, chúng tôi đã ký tiếp HĐLĐ một năm với anh Cường. Tiền lương ngoài giờ ngày thường công ty trả bằng 150% ngày thường; ngày chủ nhật, ngày lễ công ty trả bằng 300% ngày thường. Anh Cường không tham khảo kỹ bảng lương của công ty nên mới nhầm tưởng công ty trả chưa đúng quy định. Nếu cần thiết, mời anh Cường đến phòng tổ chức để đối chiếu cụ thể.