Không được hưởng ưu đãi hai lần

Tin mới

06/10/2009 00:09

* “Những người lao động có thời gian làm việc và tham gia BHXH đủ 20 năm, trong đó có 15 năm làm việc ở khu vực có phụ cấp 0.7, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu ở tuổi 45 đến 50 (với nữ) hoặc 50 đến 55 (với nam) thì có được giải quyết hay không. Chúng tôi có được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định 110/CP về lao động dôi dư hay không?”. Nguyễn Bích Ngọc (Lâm Đồng)

- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Những người làm việc và tham gia BHXH đủ 20 năm, trong đó có 15 năm làm việc ở khu vực có phụ cấp 0.7, khi đủ 50 tuổi (với nữ) hoặc 55 tuổi (với nam) thì đủ điều kiện nghỉ hưu.

Nếu muốn nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi trên, phải giám định tỉ lệ suy giảm khả năng sức lao động. Nếu bị suy giảm từ 61% trở lên, được nghỉ hưu sớm nhưng cứ mỗi năm nghỉ sớm phải trừ 1% lương hưu.

Nghị định 110/2007/CP dành một số ưu đãi cho những người lao động dôi dư trong các doanh nghiệp Nhà nước được sắp xếp lại, trong đó có việc ưu đãi nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu bạn đã hưởng ưu đãi để nghỉ hưu sớm do làm việc trong môi trường có phụ cấp thì không được hưởng ưu đãi nghỉ hưu sớm theo Nghị định 110/2007. Có nghĩa là bạn sẽ không được hưởng ưu đãi hai lần.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI