Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Điều hành Công ty Dịch vụ Bảo vệ Yuki Sepre 24, trả lời: Anh Phú vi phạm nội quy lao động (đã được đăng ký và được Sở LĐ- TB- XH TP Hà Nội phê duyệt) ở mức bị trừ phụ cấp năng suất với số tiền 200.000 đồng. Chúng tôi nhìn nhận việc xử lý kỷ luật anh Phú chưa đúng trình tự luật định. Hiện anh Phú đã nghỉ việc, nên chúng tôi sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Chúng tôi không trừ tiền lương tháng 13 của anh Phú. Đây là tiền thưởng cuối năm tùy theo mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Anh Phú chỉ được hưởng 40% so với những lao động khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.