Nguyễn Trung Tính_(Công ty Blue Ocean, quận 11 - TPHCM)

- Ông Lê Nguyên Khoa, Giám đốc Công ty Blue Ocean, trả lời: Theo thỏa thuận, anh Tính phải giao 100 bình nước lọc trong 1 tháng và địa chỉ giao không trùng nhau thì công ty mới trả 4,5 triệu đồng. Anh Tính đã giao đúng số lượng nhưng trùng địa chỉ nên công ty không thanh toán lương. Vừa qua, anh Tính gửi đơn đến các cơ quan chức năng, các đơn vị này đã tiến hành hòa giải theo phương án công ty thanh toán tiền lương là 2,3 triệu đồng. Anh Tính đã đồng ý và không khiếu nại nữa.