- Bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, trả lời: Toàn bộ CB-CNV cơ quan đều chia tổ trực Tết. Tất cả cũng chỉ được bồi dưỡng 200.000 đồng/ca trực (từ 5-8 người). Riêng bảo vệ trực nhiều hơn: 2 ca, mỗi ca 12 giờ. Sau khi tính toán, chúng tôi trả 200.000 đồng/người. Nếu trả tiền lương theo cách tính làm ngoài giờ trong những ngày lễ Tết (bằng 300%) thì tiền trực Tết của anh Thọ vẫn thấp hơn số tiền trên.