xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Tuyên ngôn độc lập

Xây dựng chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng chính quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Các giá trị cốt lõi của nền dân chủ luôn được thể chế hóa trong các quyết sách của Đảng, Nhà nước thông qua cơ chế chính quyền do nhân dân làm chủ

Xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Hồ Chí Minh thường đề cập: "Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức".

Tặng bức tranh "Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập" cho bảo tàng Hồ Chí Minh

Tặng bức tranh "Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập" cho bảo tàng Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Bức tranh "Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập" cùng 2 hiện vật khác của họa sĩ Văn Giáo được tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ, bảo quản

Biến thời cơ khách quan thành sức mạnh hiện thực

Biến thời cơ khách quan thành sức mạnh hiện thực

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng tiêu biểu cho tinh thần độc lập, tự do, mở đầu cho một thời đại mới của dân tộc: Thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Mở lối tiên phong trên nền dân chủ

Mở lối tiên phong trên nền dân chủ

Sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945) tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời vào ngày 3-9-1945, nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó có nhiệm vụ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu và soạn thảo Hiến pháp dân chủ.

Nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền

Nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền

Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới" là một bước phát triển gắn lý luận với thực tiễn, kế thừa và không ngừng chuyển hóa các giá trị của học thuyết nhà nước pháp quyền vào thực tiễn đời sống nước ta.

Sống mãi tinh thần quật khởi của ngày 23-9

Sống mãi tinh thần quật khởi của ngày 23-9

77 năm đã trôi qua (23.9.1945 - 23.9.2022) nhưng tinh thần quật khởi của ngày Nam Bộ kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị

Khát vọng độc lập, tự do và phát triển

Khát vọng độc lập, tự do và phát triển

(NLĐO) - Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tư tưởng lớn lao của nhân loại và dân tộc Việt Nam.

Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng

Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước quốc dân đồng bào và thế giới.

Làm để dân tin

Làm để dân tin

Thực tiễn cho thấy Đảng ta đã và đang hành động rất quyết liệt trước thách thức của tiêu cực, tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay

Pháp gửi Tượng Nữ thần Tự do thứ hai đến Mỹ nhân ngày Độc lập

Pháp gửi Tượng Nữ thần Tự do thứ hai đến Mỹ nhân ngày Độc lập

(NLĐO) - Pháp sẽ gửi bức tượng Nữ thần Tự do thứ hai đến Mỹ sau 135 năm tặng bức tượng đầu tiên, như một dấu hiệu cam kết tăng cường quan hệ Pháp-Mỹ.

Giá trị quý báu của độc lập dân tộc

Giá trị quý báu của độc lập dân tộc

Dân tộc Việt Nam quyết tâm đổi mới, sáng tạo, viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 75 năm qua

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 75 năm qua

Tối 28-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2020) và tiệc chiêu đãi các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX

Clip: Hàng ngàn người nghiêm trang dự lễ chào cờ sáng ngày Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình

Clip: Hàng ngàn người nghiêm trang dự lễ chào cờ sáng ngày Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình

(NLĐO)- Lễ chào cờ sáng ngày Quốc khánh 2-9 tại quảng trường Ba Đình lịch sử diễn ra trang nghiêm, hàng ngàn người dân có mặt từ sớm tham dự, thắp hương, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo