Được biết, kết quả thi và điểm chuẩn sẽ được công bố vào ngày 14-5. Những thí sinh đạt yêu cầu sẽ được mời đến phỏng vấn vay tín dụng và xét học bổng.
N.Mai