Học sinh dự tuyển phải có học lực khá và trình độ tiếng Anh từ B2 (TOEFL 70 hoặc IELTS 6.0) trở lên, tương đương với học sinh các trường quốc tế học hoàn toàn chương trình tú tài quốc tế (IB) hoặc tú tài Anh (A level).

Chương trình cấp bằng giống hệt du học tại Mỹ hoặc học trường quốc tế Mỹ tại Việt Nam song học phí chỉ bằng 5% chi phí du học. Chương trình cũng định hướng đầu ra với điểm SAT 1400 trở lên, điểm TOEFL 100 trở lên, giúp học sinh tham gia chương trình này có bộ hồ sơ du học mức độ cạnh tranh ngang bằng hoặc cao hơn du học phổ thông ở Mỹ hay học trường quốc tế dạy chương trình Mỹ.

Khóa 1 đã bắt đầu từ học kỳ mùa thu và theo lộ trình, học sinh sẽ lấy được bằng trung học Mỹ vào năm 2020 (với học sinh chọn học 2 năm) hoặc năm 2021 (nếu học sinh chọn học 3 năm). 

Y.Anh