Những ngày cuối tháng 10-2006, trong quá trình nghiên cứu – sưu tầm tại khu vực huyện Krôngpa – Gia Lai, một số cán bộ đang công tác tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã rất bất ngờ phát hiện một quần thể văn hóa Chămpa với những dấu vết rất rõ nét (ít nhất đã tìm thấy tại hai địa điểm), khẳng định rằng đây là lần đầu tiên và những dấu vết duy nhất còn lại của nền văn hóa Chămpa với hình hài khá nguyên vẹn tồn tại trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Sau khi cử đoàn xuống khảo sát (ảnh) để xác minh một cách cụ thể ở hai địa điểm tại hai xã Krông Năng và Ia Rmok của huyện Krôngpa (cách xa nhau hơn 10 km), UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo chính quyền huyện Krôngpa và các cơ quan chức năng khoanh vùng bảo vệ di tích ở Krông Năng và Ia Rmok để tránh bị xâm hại. Bộ VHTT và Viện Khảo cổ học cũng đã có kế hoạch chuẩn bị tổ chức nghiên cứu, khai quật để có những câu trả lời chính xác về mặt khoa học của cụm di tích này.

V. Năm