Nhà văn Trần Thị Thắng cho biết đây là phần nghiên cứu về kịch bản sân khấu và điện ảnh nằm trong bộ sách  100 năm văn học yêu nước cách mạng do GS-TS Mai Quốc Liên làm tổng chủ biên, đơn vị thực hiện là Thành ủy TP HCM và Trung tâm Quốc học. Bà Thắng nhấn mạnh: “Để tìm kiếm và sưu tập những kịch bản văn học của 2 lĩnh vực này, chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Hội Sân khấu, Hội Điện ảnh

TP HCM và các nhà báo, tác giả cùng thời với các tác giả kịch bản đã mất; qua đó mong muốn tập hợp đầy đủ những tác phẩm mang tính tiêu biểu, có chất lượng cao, chứa đựng nội dung yêu nước và cách mạng liên quan mật thiết đến TP HCM, được sáng tác trên địa bàn TP”.

Hà Triều - Hoa Phượng là 2 tác giả có nhiều tác phẩm sân khấu yêu nước cách mạng, nổi bật nhất là Sông dài
Hà Triều - Hoa Phượng là 2 tác giả có nhiều tác phẩm sân khấu yêu nước cách mạng, nổi bật nhất là Sông dài

Tác giả Trương Huyền - Ban cố vấn của công trình sưu tầm và biên tập kịch bản sân khấu, điện ảnh - cho biết hiện nay, ban này có danh sách tác giả có nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu, điện ảnh nước nhà qua nhiều giai đoạn, như: Trần Bạch Đằng, Trần Hữu Trang, Nguyễn Thành Châu, Ngô Y Linh (tức Nguyễn Vũ), Phạm Ngọc Truyền, Minh Khoa, Trương Bỉnh Tòng, Lê Duy Hạnh, Thanh Huyền, Nguyễn Trường Hùng, Thu An, Trần Hà, Viễn Châu, Hà Triều - Hoa Phượng, Ngọc Linh, Kinh Luân, Phi Hùng, Kim Cương (tức Hoàng Dũng), Mai Quân, Xuân Phong, Điêu Huyền, Đinh Bằng Phi, Thanh Tòng, Nguyên Hùng, Đăng Minh, Hoàng Song Việt... Về điện ảnh có các tác giả: Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Duy, Nguyên Hồ, Trần Thanh Giao, Lê Văn Thảo, Anh Đức... và sẽ tiếp tục cập nhật để công trình đạt chất lượng cao. “Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu trong giảng dạy, tái dựng những tác phẩm sân khấu nêu cao tấm gương đấu tranh bảo vệ non sông, chủ quyền của dân tộc hướng đến công chúng trẻ. Và công trình này đang trong giai đoạn tuyển chọn để tập hợp đầy đủ các tác giả có sự đóng góp tiêu biểu cho nghệ thuật nước nhà” - tác giả Trương Huyền nói.

Tin-ảnh: T.Hiệp