Tập sách để lại những ấn tượng sâu sắc với người đọc vì những tình cảm, những câu chuyện sinh động về một nhà lãnh đạo tâm huyết và năng động của nước ta trong một giai đoạn quan trọng của lịch sử. Những người viết là các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà văn, nhà báo đã có những gắn bó với nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, như: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Lâm Võ Hoàng, Trần Văn Thọ, Huy Đức... Vì thế chân dung của vị thủ tướng năng động, bản lĩnh của thời kỳ đổi mới được khắc họa một cách sinh động và nghĩa tình. 
(N.D)