Đề cử Mai Vàng qua tin nhắn SMS

Tin mới

03/10/2009 07:56

- Sử dụng cho bạn đọc tham gia đề cử cá nhân, tập thể nghệ sĩ, chương trình truyền hình, thông qua tổng đài tin nhắn SMS- 8334 trong vòng đề cử Giải Mai Vàng lần XV – 2009.

- Mỗi khán giả có thể đề cử nhiều nhân vật, chương trình,... nhưng không được đề cử lặp lại.

- Hình thức đề cử:


Soạn tin nhắn với cú pháp như sau:


DCMV <Tham số 1> “,” < Tham số 2>“,”<Tham số 3>
gửi 8334


Trong đó:


- DCMV: Từ khóa của chương trình.

- Tham số 1: Tên nghệ sĩ, tập thể nghệ sĩ, chương trình,...

- Tham số 2: bài hát, vai diễn, vở diễn, bộ sưu tập.

- Tham số 3: Con số dự đoán số phiều tham gia vòng đề cử.


Ví dụ:

+ Để đề cử cho ca sĩ A qua bài hát M và với số dự đoán 5.000 soạn tin như sau:                     

DCMV A, M, 5000    


+ chương trình T của đài truyền hình H với số dự đoán 5.000. Soạn tin:

DCMV T, H, 5000


- Đề cử không hợp lệ: Tin nhắn đề cử gửi về thiếu một trong ba tham số trên; một số thuê bao đề cử lặp lại cho cùng một hạng mục đề cử (trùng <tham số 1> và <tham số 2>).


(Lưu ý: Số tiền phải trả cho mỗi tin nhắn là 3.000 đồng)

BAN TỔ CHỨC
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI