Theo đó, 7 tác giả: Ninh Viết Giao, Tạ Quang Bạo, Trần Bảng, Đoàn Hữu Công (Thuận Yến), Lương Nghĩa Dũng, Đinh Ngọc Liên, Hà Đức Trọng (Thu Bồn)… đã có tên trong danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Như vậy, sau khi báo chí đồng loạt lên tiếng, các nghệ sĩ nổi tiếng này đã cùng nhà thơ Xuân Quỳnh (đã trình đợt trước - PV) có tên trong danh sách xét tặng giải thưởng cao quý này.

Cố nhạc sĩ Thuận Yến (Ảnh do gia đình cung cấp)
Cố nhạc sĩ Thuận Yến (Ảnh do gia đình cung cấp)

Cũng trong đợt này, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng “Giải thưởng nhà nước” về văn học và nghệ thuật cho 28 tác giả: Vũ Quốc Ái (Lê Lam), Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Hữu Cấy, Bửu Chỉ, Cao Việt Bách, Nguyễn Bích, Trần Viết Bính (Trần Việt), Trần Lâm Biền (Trần Lâm, Tuệ Lâm), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Hoàng Quốc Hải, Trần Hoàng Hải, Đỗ Văn Thuận (Hồng Diệu)...

H.L.Anh