Ông sinh ngày 12-9-1921 tại Ô Môn, Cần Thơ. Trong suốt cuộc đời sáng tác và cống hiến, ngoài việc đảm nhận những trọng trách quan trọng trong công tác chuyên môn; trong chính quyền, đoàn thể, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn dành trọn hơn nửa thế kỷ trong cuộc đời của mình đóng góp cho lịch sử âm nhạc nước nhà những tác phẩm nghệ thuật đầy tâm huyết.


NSƯT Trần Hồng Vy sẽ biểu diễn trong chương trình Ảnh: HBSO

NSƯT Trần Hồng Vy sẽ biểu diễn trong chương trình Ảnh: HBSO

Chương trình được tổ chức quy mô với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên: Dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO), ban nhạc Lê Quang, dàn hợp xướng HBSO, hợp xướng thiếu nhi, đoàn vũ kịch HBSO và các ca sĩ: NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Trần Hồng Vy, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Phạm Trang, Thu Hường...

Những tác phẩm đậm tính nhân dân, nghệ thuật dân tộc, tinh thần cách mạng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã khơi dậy, tác động mạnh mẽ vào tinh thần dân tộc; đã phát huy giá trị tư tưởng truyền thống yêu nước, dựng nước, giữ nước, niềm tự hào, tinh thần tự cường; đã tồn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Đơn vị tổ chức chính của đêm nhạc là Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, nhiều đơn vị phối hợp thực hiện, trong đó có Đài Truyền hình TP HCM (HTV), HBSO, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP, Trường Cao đẳng Văn học Nghệ thuật TP...

H.Bình