Trước đó, ông đã đến Hà Nội tham gia chương trình Người đương thời của Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Mike George là một diễn giả nổi tiếng đã truyền đạt sự cảm thụ và nhận thức sâu sắc về những giá trị sống cho hàng triệu người ở hơn 30 quốc gia trên thế giới. Ông cũng là người hỗ trợ rất nhiều cho các công ty, tập đoàn lớn trong việc quản lý và khơi dậy tiềm năng con người.

Các buổi thuyết trình của Mike George tập trung vào các chủ đề: nâng cao nhận thức về nguồn lực nội tại của bản thân; phát triển những kỹ năng thực tiễn về cảm xúc và tinh thần trong việc xây dựng các mối quan hệ; phát hiện và khám phá sự thông thái của mỗi người để tạo cuộc sống cân bằng.

Ông cũng đã xuất bản nhiều tác phẩm về nghệ thuật sống, trong đó có nhiều tác phẩm được phát hành tại Việt Nam: Tư duy tích cực, Từ giận dữ đến bình an, An nhiên – từ hối hả đến ung dung, Giá trị nội tại...

T.Quyên