Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi mà thân thiết Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi mà thân thiết Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo đó, thời gian nhận tác phẩm dự giải đến hết ngày 20-7-2015. Lễ trao giải được dời lại vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2-9. Theo thông báo, việc dời thời gian nhận tác phẩm nhằm tạo điều kiện cho các tác giả tập trung sáng tác và các hội đồng sơ khảo có thêm thời gian vận động sáng tác, thu thập thêm tác phẩm và thông tin về công tác quảng bá các tác phẩm. Ban Tuyên giáo rất mong các đơn vị tiếp tục thực hiện vận động sáng tác, thu thập tác phẩm theo thời hạn nêu trên nhằm tập hợp được nhiều tác phẩm có chất lượng.  

N.Huy