Nội dung của Festival cồng chiêng quốc tế lần thứ nhất hướng tới những cam kết của Chính phủ trong chương trình hành động mà VN đã đăng ký với UNESCO khi đệ trình hồ sơ công nhận danh hiệu cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.Festival cồng chiêng quốc tế là cơ hội để phát huy, quảng bá giá trị văn hóa, âm nhạc của cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: C.T.V

Festival có sự tham gia của các đội cồng chiêng 5 tỉnh Tây Nguyên và một số nước trên thế giới. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival sẽ có triển lãm về thành tựu kinh tế quốc gia và khu vực. Dự kiến, Festival sẽ diễn ra vào quý III/2009.

Q.An