Đây là loại xe mà Công ty Nam Trân Hân đã được Bộ Quốc phòng đặt hàng nhằm sản xuất các loại xe lăn điện đặc chủng dành cho các vị tướng lĩnh cao tuổi và ngày 22-12 vừa qua, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Trần Sâm cũng đã được trao tặng xe lăn điện.

Ông Lê Xuân Hoàng cho biết: “Đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và âm nhạc dân tộc, giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê được xem là một vị tướng lĩnh, do đó chúng tôi tặng giáo sư chiếc xe lăn này để ông có thêm điều kiện di chuyển để tiếp tục công việc truyền bá âm nhạc dân tộc và nghiên cứu văn hóa dân tộc Việt Nam”.

Tin - ảnh: T.Hiệp