Sách “Kỷ lục Guinness Thế giới” xuất bản năm 2015 đã giới thiệu về Sơn Đoòng, xác lập kỷ lục hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Tháng 3-2016, VietKings đã tiến hành thực hiện hồ sơ đề cử kỷ lục gửi đến Hiệp hội Kỷ lục Thế giới và WorldKings, đề nghị 2 tổ chức này xem xét và cấp bằng xác lập kỷ lục thế giới cho tỉnh Quảng Bình với nội dung: Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.


Vẻ đẹp hang Sơn Đoòng Ảnh: HOÀNG LÂM

Vẻ đẹp hang Sơn Đoòng Ảnh: HOÀNG LÂM

Tháng 6-2016, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới đã gửi văn bản xác nhận kỷ lục cho hang Sơn Đoòng. Tháng 7-2016, WorldKings cũng gửi thư xác nhận công nhận kỷ lục đối với Sơn Đoòng ở 3 nội dung chính, giới thiệu và ghi nhận một cách chính xác, đầy đủ về người phát hiện, tổ chức thám hiểm và chủ sở hữu của hang này.

H.L.Anh