Theo đó, trại sáng tác này sẽ diễn ra từ ngày 1-11 đến 21-12, tại Công viên Lịch sử Văn hóa các dân tộc (quận 9, TP HCM). Trại sáng tác điêu khắc quốc tế sẽ thu hút các nghệ sĩ điêu khắc trong và ngoài nước tham gia. Ban tổ chức tin tưởng trại sáng tác này sẽ tạo ra những tác phẩm điêu khắc hiện đại có giá trị cao về nghệ thuật, mang nét đặc trưng điêu khắc ngoài trời, phù hợp với không gian của khu trung tâm TP. Kết quả của trại sáng tác lần này cùng với 40 tác phẩm của Trại sáng tác điêu khắc đá TP HCM lần 1-2005 góp phần hình thành không gian nghệ thuật điêu khắc ngoài trời cho TP HCM.

Vườn tượng điêu khắc bằng đá tại Công viên Tao Đàn (TP HCM) Ảnh: LÊ NGỌC
Vườn tượng điêu khắc bằng đá tại Công viên Tao Đàn (TP HCM) Ảnh: LÊ NGỌC
H.Nguyên