Công trình này do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM giám sát, có tổng kinh phí đầu tư trên 13 tỉ đồng, gồm các hạng mục: trùng tu cải tạo cổng tam quan, tiền điện, trung điện, chính điện, Đông lăng, Tây lăng, lăng cô hầu và sân thiên tĩnh. Lăng cũng được thay mái ngói, nâng cấp nội thất điện thờ, mộ song táng, phục chế phù điêu; quy hoạch lại lối đi nội bộ, khuôn viên sân vườn, đầu tư trang thiết bị...

Khu mộ song táng trong lăng đã được trùng tu

Di tích lăng Lê Văn Duyệt được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia vào ngày 16-11-1988. Lăng có tuổi đời gần 200 năm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của TPHCM. Di tích này cũng thể hiện tài năng sáng tạo của quần chúng nhân dân cùng phong cách kiến trúc, điêu khắc của vùng đất Sài Gòn - Gia Định thời kỳ đầu thế kỷ 19. 
Tin-ảnh. T.Quyên